گام دوم ( نصب برنامه پايگاه داده Sql Server Express 2008 )

اين قسمت بسيار مهم بوده و بايد دقت زيادي در نصب آن داشته باشيد.

اگر نكات گفته شده را دقت نماييد و مراحل گفته شده در نصب اين نرم افزار را به صورت كامل انجام دهيد به هيچ مشكلي برنخواهيد خورد و نصب راحت و موفقي را خواهيد داشت.

اين نرم افزار در حقيقت پايگاه داده هاي شما را نگهدار مي نمايد. در حين نصب از شما رمز خواسته مي شود كه رمز ورود به پايگاه داده شما است و در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد تا اطلاعات شما به خوبي حفظ شود.

براي نصب ابتدا اين برنامه را از قسمت دانلود نرم افزار در نيازمندي ها با نام SQL Server Express 2008 دانلود نماييد. بعد از اينكه برنامه دانلود شد بر روي آن دوبار كليك نماييد تا وارد نصب شود.

لينك زير راهنماي نصب گام به گام اين نرم افزار را به شما نمايش مي دهد.تمام مراحل با تصوير و شماره مرحله نمايش داده شده است كه به راحتي مي توانيد آنرا نصب نماييد.

در صورتي كه موارد زير بر روي سيستم شما نصب نبود بايد آنها را نصب نماييد.

بر روي فايل اجرايي دو بار كلبك نماييد و بعد از اجرا و نمايش صفحه زير طبق تصاوير مراحل بعد را طي نماييد.در اين قسمت فايلهاي نصب را در مسيري قرار ميدهد و فايل نصب را اجرا ميكند


براي نصب بر روي Inistall كليك نماييد.


در سمت راست صفحه از بالا گزينه اول براي نصب sql با نمونه جديد آن كليك نماييد.


در اين صفحه امكان نصب شدن sql بر روي سيستم شما را مي گويد در بالاي صفحه تعداد خطاها و هشدارها را نمايش مي دهد كه مي توانيد براي ديدن جزئيات بر روي Show details كليك نماييد. در صورتي كه امكان نصب بر روي سيستم شما وجود داشته باشد مي توانيد بر روي OK كليك نماييد.


در اين صفحه با كليك بر روي Install فايلهاي مورد نياز نصب خواهد شد.


در اين صفحه وجود مشكلات در نصب را نمايش مي دهد.


در اين صفحه براي ايجاد نمونه جديد از Sql افدام مي شود.


در اين صفحه كليد محصول را از شما مي خواهد كه بدليل مجاني بودن اين نسخه ديگر نيازي به كليد نمي باشد.


در اين صفحه از شما مي خواهد كه شرايط استفاده از اين نرم افزار را بخوانيد و با قبول كردن آن شرايط بر روي Next كليك كنيد.


در اين صفحه مواردي را كه مي خواهيد نصب شود را انتخاب مي نماييد.


در اين صفحه نام نمونه جديد را براي Sql وارد مي كنيد.

نامي كه در مرحله 12 وارد مي نماييد را بايد حتما به خاطر بسپاريد زيرا در هنگام نصب نرم افزار از شما به عنوان نام سرور پرسيده خواهد شد.


در اين صفحه ظرفيت مورد نياز براي نصب به اطلاع شما مي رساند و اينكه آيا اين مقدار ظرفيت وجود دارد يا خير.


در اين صفحه مشخص مي كنيد كه سرويسهاي Sql با چه حساب كاربري كار كنند. دقت كنيد كه Startup Type بر روي Automatic قرار داشته باشد.


در اين صفحه زبان فارسي را به عنوان زبان تحليلي داده ها انتخاب مي كنيد.


در اين صفحه زبان فارسي را به عنوان زبان تحليلي داده ها انتخاب مي كنيد.


در اين صفحه نتيجه انتخاب زبان فارسي به عنوان زبان تحليلي داده ها را نمايش مي دهد كه هر دو مورد نمايش داده شده بايد به شكل مشخص در آيند. براي اين كار تمام كارهايي را كه براي قسمت بالايي انجام داده ايم بايد براي قسمت پاييني آن هم انجام دهيم.


در اين قسمت نحوه اتصال به نمونه Sql را مشخص مي نماييد.

بعد از اينكه مرحله 23 را انتخاب نموديد در مرحله 24 بايد يك رمز وارد نماييد دقت نماييد كه اين رمز در ابتداي نصب نرم افزار به عنوان رمز عبور سرور از شما پرسيده خواهد شد.


در اين قسمت ارسال خطاهاي ايجاد شده را براي ميكروسافت مشخص مي نماييد. كه نيازي به اين كار نيست و بر روي Next كليك مي كنيد.


در اين صفحه به شما گفته مي شود كه فرايند نصب با موفقيت به اتمام خواهد رسيد با خير.


در اين قسمت آمادگي نصب را به اطلاع شما مي رساند و اينكه چه مواردي نصب خواهد شد.


بعد از نصب بر روي Next كليك كنيد.


در اين صفحه پيغام موفقيت نصب را نمايش مي دهد. بر روي Close كليك كنيد تا از نصب خارج شويد. سپس كامپيوتر خود را مجددا راه اندازي نماييد يا Restart نماييد.