مشاور املاك نگین شهر

نگین شهر

كد مشاور املاك: 0316639918

نام و نام خانوادگي : مهدی بلوری حور

تلفن همراه: 09143553046

تلفن املاك: 04533254222

آدرس: اردبيل, اردبيل, جعفريه سعدي, بزرگراه شهدا - نرسیده به پست - جعفریه - نبش کوچه 13