مشاور املاك صالحین

صالحین

كد مشاور املاك: 1124

نام و نام خانوادگي : فرهاد فرهادان

تلفن همراه: 09368701634

تلفن املاك: 5132714734

آدرس: خراسان رضوی, مشهد, گاز, مسلم 3